Vatten

Nyhet - 2022-03-16

Lunds kommun vänder i frågan om anslutning till Sjölunda

Kommunfullmäktige i Lund har nu beslutat att lämna VA SYDs program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne och istället låta renovera Källby avloppsreningsverk.

Den 31 mars beslutade Lunds kommunfullmäktige att ändra det tidigare inriktningsbeslutet om att rena Lunds avloppsvatten vid Sjölunda avloppsreningsverk. I stället blir nu inriktningen att Källby avloppsreningsverk i Lund (i bild) ska byggas ut och moderniseras för att klara den växande befolkning och skarpare krav på avancerad rening, läkemedelsrening.

Vad händer nu i programmet?

VA SYD har satt igång ett omtag av programmets omfattning. Nya utredningar och beräkningar behöver tas fram utifrån de nya förutsättningarna.

Hur kan jag följa utvecklingen?

Dialogen med VA SYDs medlemskommuner, samt Svedala sker löpande och följer beslutsprocessen. Efter kommunfullmäktiges formella beslut i Lund kommer programmets webb uppdateras. Uppdaterad tidplan och omfattning för programmet kommer att presenteras när det är klart.