Bild över Öresundsbron.
MAXIMA

Ett nytt avloppsreningssystem för framtida generationer

MAXIMAs samhällsnyttor

DAC50FB1-BE90-4306-872F-21B8B509248E

Trygga tillväxt och möta en växande befolkning i regionen.

1EF713F8-0C3D-4785-82EA-1DF38FC88C6F

Skydda våra vattenmiljöer där vi vill leva, bo och verka.

14031395-3DD3-40A6-833E-D205B5B1D1BD

Återvinna energi och näringsämnen till samhället.

51F8712C-1E67-45DF-A58D-D2984CF67783

Stärka VA SYD och dess medlemmar för att klara av framtida investeringar.

399105FA-BA15-4150-A16D-042DFF24A67C

Skapa ett robust och driftsäkert avloppssystem.

Varför måste vi modernisera och bygga ut vårt system för avloppsvattenrening, och varför förespråkar VA SYD en gemensam lösning för flera kommuner? Svaren sammanfattar vi i fem samhällsnyttor. 

Flygbild över Lomma

Nyhet - 2024-03-26

Beslut om hur den regionala avloppsreningen ska finansieras - nu skickas investeringsavtal till kommunerna för godkännande

Det regionala avloppsreningssystemet MAXIMA ska hantera avloppsvatten från 700 000 personer i sydvästra Skåne. Det är en nödvändig och stor infrastruktursatsning som möjliggör att fler ska kunna bo, leva och jobba i regionen. Nu skickar VA SYDs förbundsfullmäktige ut ett investeringsavtal till de medverkande kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. 

MAXIMA

Röster om vikten av att investera i vatten och avlopp

Kommunstyrelsens ordförande i Burlöv, Lomma, Lund och Malmö om vikten av att bygga en robust infrastruktur för vatten och avlopp, och varför regional samverkan är vägen framåt för att möta samhällets utmaningar. Sara Vestering, Burlövs kommun, Robert Wenglén, Lomma kommun, Anders Almgren, Lunds kommun, och Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad, är överens om behovet av en regional avloppsrening. 

Bild på MAXIMAs monter.

Vill du bli informerad om en av vår regions största infrastruktursatsningar i närtid? Följ MAXIMAs nyhetsbrev!

  • Vårt nyhetsbrev som riktar sig till tjänstemän, politiker och boende i berörda kommuner ges ut på svenska. 
  • Vårt nyhetsbrev som riktar sig till entreprenörer och leverantörer ges ut på engelska.

MAXIMA är en del av VA SYD

Om VA SYD

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Läs mer om VA SYD här.