Bild över Öresundsbron.
MAXIMA

Ett nytt avloppsreningssystem för framtida generationer

MAXIMAs samhällsnyttor

DAC50FB1-BE90-4306-872F-21B8B509248E

Trygga tillväxt och möta en växande befolkning i regionen.

1EF713F8-0C3D-4785-82EA-1DF38FC88C6F

Skydda våra vattenmiljöer där vi vill leva, bo och verka.

14031395-3DD3-40A6-833E-D205B5B1D1BD

Återvinna energi och näringsämnen till samhället.

51F8712C-1E67-45DF-A58D-D2984CF67783

Stärka VA SYD och dess medlemmar för att klara av framtida investeringar.

399105FA-BA15-4150-A16D-042DFF24A67C

Skapa ett robust och driftsäkert avloppssystem.

Flygfoto över Sjölunda avloppsreningsverk med Öresund i bakgrunden.

Nyhet - 2024-01-26

Beslut om tunnelöverföring norr om Sjölunda avloppsreningsverk

En avloppstunnel är det bästa alternativet för att kommunerna Burlöv, Lomma och Lund samt Hjärups tätort ska kunna ansluta till det regionala avloppsreningssystemet MAXIMA. Det beslutade VA SYDs förbundsstyrelse fredagen den 26/1. 

MAXIMA

Ett robust avloppsreningssystem 

Se vår presentationsfilm om det planerade avloppsreningssystemet MAXIMA - en av sydvästra Skånes största infrastruktursatsningar i närtid. 

Bild på MAXIMAs monter.

Vill du bli informerad om en av vår regions största infrastruktursatsningar i närtid? Följ MAXIMAs nyhetsbrev!

  • Vårt nyhetsbrev som riktar sig till tjänstemän, politiker och boende i berörda kommuner ges ut på svenska. 
  • Vårt nyhetsbrev som riktar sig till entreprenörer och leverantörer ges ut på engelska.

MAXIMA är en del av VA SYD

Om VA SYD

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Läs mer om VA SYD här.