Samhällsnyttor
MAXIMA

Samhällsnyttor

För vårt samhälle och miljön

Varför måste vi modernisera och bygga ut vårt system för avloppsvattenrening, och varför förespråkar VA SYD en gemensam lösning för flera kommuner? Svaren sammanfattar vi i fem samhällsnyttor.

Sedan 2017 har VA SYD arbetat för en regional infrastruktursatsning för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. För att få samhället att förstå hur infrastruktursatsningen skapar nytta och löser behov, har VA SYD formulerat och beslutat om fem nyttor som ska styra arbetet. 

MAXIMAs fem nyttor

DAC50FB1-BE90-4306-872F-21B8B509248E

Trygga tillväxt och möta en växande befolkning i regionen.

1EF713F8-0C3D-4785-82EA-1DF38FC88C6F

Skydda våra vattenmiljöer där vi vill leva, bo och verka.

14031395-3DD3-40A6-833E-D205B5B1D1BD

Återvinna energi och näringsämnen till samhället.

51F8712C-1E67-45DF-A58D-D2984CF67783

Stärka VA SYD och dess medlemmar för att klara av nödvändiga framtida investeringar.

399105FA-BA15-4150-A16D-042DFF24A67C

Skapa ett robust och driftsäkert avloppssystem.

Trygga tillväxt och möta en växande befolkning i regionen 

Den kraftiga befolkningstillväxten, stadsutveckling och klimatförändringar med en ökning av skyfall och torka, ställer krav på utbyggnad och modernisering av avloppsreningsverk och av avloppsledningar. Det är en förutsättning för att samhället ska fungera, kunna växa och vara attraktivt för invånare och verksamheter. En regional utbyggnad ger också många nya arbetstillfällen under en 10-årsperiod. 

Skydda våra vattenmiljöer där vi vill leva, bo och verka 

Med en regional lösning skyddas mindre vattendrag genom att lokala mindre reningsverk stängs. Avloppsvattnet transporteras vidare med mindre miljöbelastning för rening i ett nytt, större reningsverk med förbättrad reningsteknik som möter en skarpare miljölagstiftning och möjliggör kommunernas mål för rekreativ utveckling av vattnets värden i stadsmiljö. 

Återvinna energi och näringsämnen till samhället 

Miljölagstiftning, klimatförändringar och cirkulär ekonomi ställer nya krav. Vi bygger ut och moderniserar avloppsreningen i regionen med hållbarhet och smart teknik i fokus, för att säkerställa att rätt vatten finns på rätt plats. 

Stärka VA SYD och dess medlemmar för att klara av nödvändiga framtida investeringar

En kraftfullare VA-organisation med samlad kompetens och optimerade resurser orkar planera för framtiden, klarar av alla nödvändiga investeringar och bidrar med ny teknik. Kommunerna står med samma utmaningar – vattnet ser inga kommungränser. 

Skapa ett robust och driftsäkert avloppssystem

Genom att tänka storskaligt och driva på en digital transformation skapar vi ett robust avloppsreningssystem med ökad driftsäkerhet som kan hantera framtida störningar, kriser och klimatförändringar inom hela vår region under lång tid framåt. Samhälle, näringsliv och invånare ska påverkas så lite som möjligt. Det ska bara funka.