Underground tunnel in concrete
MAXIMA

Avloppstunnlar

Avloppstunnlar söder och norr om Sjölunda avloppsreningsverk

En avloppstunnel under Malmö och en avloppstunnel som ansluter kommunerna Burlöv, Lomma och Lund hjälper oss att skydda våra närliggande vattenmiljöer, möter en växande befolkning och utmaningarna med ett föråldrat avloppsvattensystem. Det gör att fler kan bo, leva och jobba här.  

Så funkar det
Bräddning kallas det när ledningarna överbelastas. Då släpps orenat vatten ut i hav, åar och kanaler.
Läs mer om bräddningar här

Bild över en kanal i Malmö.

Avloppstunnel söder

Den planerade avloppstunneln från Turbinen i centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk är en cirka 5,5 kilometer lång huvudtunnel och två anslutande mikrotunnlar, totalt cirka 2,4 kilometer långa. Avloppstunneln borras på ett djup mellan 25–30 meter. Detta för att avloppsvatten ska transporteras med självfall till avloppsreningsverket, där en ny stor pumpstation pumpar avloppsvattnet från ett djup på 35 meter upp till reningsverket.

Bild över Lomma och Malmö.

Avloppstunnel norr

Den planerade avloppstunneln sträcker sig mellan Källby och Sjölunda, en sträcka på cirka 10 kilometer. Avloppstunneln borras på ett djup mellan 25–30 meter. Till avloppstunneln ansluter kommunerna Burlöv och Lomma samt orten Hjärup i Staffanstorps kommun via befintliga och nya ledningssystem. Alla blir alla del av vårt regionala avloppsreningssystem MAXIMA och den gemensamma satsningen att rusta upp nuvarande system som är nära sin maxkapacitet.