Bild på när inloppet på Sjölunda avloppsreningsverk byggs.
Entreprenadupphandling

Projekt Nya Sjölunda

Samverkansentreprenad

VA SYD har beslutat att handla upp en entreprenör i samverkan för entreprenad Nybyggnation Sjölunda avloppsreningsverk. Projekt Nya Sjölunda omfattar den totala nybyggnationen och uppgraderingen av befintligt Sjölunda avloppsreningsverk. Entreprenaden kommer innehålla projektering och byggnation av bygg/anläggning såväl som processdelen av reningsverket.

Arbetet kommer utföras på området för det befintliga avloppsreningsverket, samtidigt som detta är i drift. Därför kommer arbetet genomföras i etapper där varje etapp inleds med nybyggnation av anläggningsdelar till det nya avloppsreningsverket följt av rivning av de ersatta delarna på det befintliga reningsverket. Det innebär att entreprenaden kommer innehålla ett flertal överlämningar och idrifttagande av olika anläggningsdelar.