Utsikt över Ribban/Malmö.

Informationsmaterial om MAXIMA

Här kan du ta del av informationsmaterial så som presentationer, broschyrer och filmer om det nya avloppsreningssystemet MAXIMA för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö – en av vår regions största infrastruktursatsningar i närtid. 

Innan maj 2023, gick avloppsreningssystemet MAXIMA under namnet ”Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne”. 

Material


Broschyrer Avloppstunnel under Malmö 2023.pdf

Detta är en tryckt broschyr om den planerade avloppstunneln under Malmö framtagen för STUVA Conference 2023. 

Ett reningsverk för regionen 2021.pdf

Detta är en tryckt broschyr framtagen för allmänheten. Här får du svar på vad VA SYD planerar att bygga, varför, hur, var och när. Framtagen hösten 2021. 

Vår vattenmiljö – ett gemensamt ansvar, vattnet har inga gränser 2020.pdf

Detta är en digital presentation framtagen för medlemskommunerna och
förtroendevalda, hösten 2020. 


Marknadsdialog projekt Nya Sjölunda MAXIMA Entreprenadupphandling projekt Nya Sjölunda.pdf

Informationsbrev om entreprenadupphandling för projekt Nya Sjölunda som skickades ut den 1 mars 2024.


Presentationer Presentation av projekt Tunnel.pdf

Presentation från STUVA Conference 2023 som fokuserar på avloppstunneln under Malmö. Den användes för att marknadsföra tunnelprojektet som start på vår marknadsdialog.


Årsberättelser MAXIMA årsberättelse 2023.pdf Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne årsberättelse 2022.pdf Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne årsberättelse 2021.pdf Sustainable Wastewater Treatment in a Growing Skåne. Annual report 2021 including a look back to the beginning.pdf

WTC, Köpenhamn 2022

Under hösten 2022 presenterade VA SYD MAXIMA på WTC (World Tunnel Congress) i Köpenhamn. Detta för att öka kännedomen om vår stora infrastruktursatsning på marknaden. Filmen är filmad på WTC Köpenhamn. 

Digital hearing, 2022

Filmad hearing, webbinarium, med experter och projektledare från VA SYDs programorganisation som ska bygga det nya avloppsreningssystemet MAXIMA. I filmen får du höra oss berätta om hur vi planerar att bygga för en långsiktig och hållbar avloppsrening. Hearingen sändes live den 27 januari 2022, för inbjudna personer från medlemskommuner samt Svedala kommun. 

Bild på MAXIMAs monter.

Vill du bli informerad om en av vår regions största infrastruktursatsningar i närtid? Följ MAXIMAs nyhetsbrev!

  • Vårt nyhetsbrev som riktar sig till tjänstemän, politiker och boende i berörda kommuner ges ut på svenska. 
  • Vårt nyhetsbrev som riktar sig till entreprenörer och leverantörer ges ut på engelska.