En person på cykel som kollar ut över solnedgången, med utsikt på Öresundsbron.
MAXIMA

En regional infrastruktursatsning

MAXIMA - Ett regionalt avloppsreningssystem

Sydvästra Skåne växer. Infrastrukturen för vårt avloppsvatten har inte hängt med. Behovet att bygga ut och modernisera brådskar i flera kommuner. Därför hjälper vi på VA SYD till med en regional lösning – avloppsreningssystemet MAXIMA.

Infrastruktursatsningen MAXIMA är en gemensam, regional lösning på en framtida hållbar och robust avloppsvattenrening. Ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk utgör navet i avloppsreningssystemet och ska ta emot och behandla avloppsvatten från kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Sjölunda avloppsreningsverk kommer även att, som tidigare, rena avloppsvatten från tätorterna Bara och Klågerup i Svedala kommun och Hjärup i Staffanstorps kommun.

Detta är MAXIMA

Avloppsreningssystemet MAXIMA omfattar ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmös utkant intill Öresund med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda, en avloppstunnel under Malmö samt en tunnelanslutning från norr för kommunerna Burlöv, Lomma och Lund. Tunnelanslutningen från norr kommer även att hantera avloppsvatten från Hjärup i Staffanstorp. Bara och Klågerup i Svedala ansluter till avloppstunneln under Malmö via befintliga överföringsledningar.

MAXIMA möjliggör att fler ska kunna bo, leva och jobba i regionen. Genom denna infrastruktursatsning, möter vi utmaningarna med en kraftig befolkningsökning, klimatförändringar och ett föråldrat avloppsvattensystem.

Fördelarna med gemensam lösning

Utbyggnad och modernisering innebär stora kostnader och avancerad teknik som kräver ny kompetens - att en kommun gör det själv blir svårt. Med ett gemensamt avloppsreningssystem skapar vi en större nytta till lägre kostnad. Vattnet har inga kommungränser. 

För att få samhället att förstå hur infrastruktursatsningen skapar nytta och löser behov har VA SYD formulerat och beslutat om fem nyttor som driver planeringen av MAXIMA. Läs mer om nyttorna här.

 

Om namnet MAXIMA

Genom historien finns många exempel på byggprojekt som möjliggjort expansion, tillväxt och samtidigt bidragit till ett mer hållbart samhälle. Ett av världens äldsta avloppssystem byggdes av romerska ingenjörer för över tvåtusen år sedan. Systemet kallas Cloaca Maxima (latin för det största avloppet) och delar av det används fortfarande idag. Genom namnet MAXIMA betonar vi vår koppling till det långvariga strävandet efter hållbarhet, framsteg och effektivitet som har format utveckling genom århundraden. Det påminner oss även om kraften av ingenjörskonst som har möjliggjort både framsteg och expansion genom åren.

Samhällsnyttor

Samhällsnyttor

Varför måste vi modernisera och bygga ut vårt system för avloppsvattenrening, och varför förespråkar VA SYD en gemensam lösning för flera kommuner? Svaren sammanfattar vi i fem samhällsnyttor. 

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på det vi tror många undrar över.