MAXIMAs tidplan

Att planera och bygga ett nytt regionalt avloppsreningssystem tar tid. Viktiga milstolpar i närtid är att få ett genomförandeavtal med kommunerna, ett nytt miljötillstånd och tillstånd att lägga ut nya utloppsledningar. Även marknadsdialogen med potentiella entreprenörer är av stor vikt i nuläget. Byggtiden beräknas ta cirka 8 år.

Samplaneringen av det nya avloppsreningssystemet MAXIMA går tillbaka till år 2017, då började VA SYD samordna lokala utbyggnadsplaner till en helhetslösning. Det nya och robusta avloppsreningssystemet ska möjliggöra den bästa samhällsekonomiska lösningen för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. 

Bygget av MAXIMA kan påbörjas när VA SYD har ett genomförandeavtal och ett nytt miljötillstånd på plats.

Bild på MAXIMAs monter.

Vill du bli informerad om en av vår regions största infrastruktursatsningar i närtid? Följ MAXIMAs nyhetsbrev!

  • Vårt nyhetsbrev som riktar sig till tjänstemän, politiker och boende i berörda kommuner ges ut på svenska. 
  • Vårt nyhetsbrev som riktar sig till entreprenörer och leverantörer ges ut på engelska.