Bild på MAXIMAs monter.
MAXIMA

Nyhetsbrev

Följ MAXIMA

Vill du få information om MAXIMA och hålla koll på vår regions största infrastruktursatsningar i närtid? Följ vårt svenska nyhetsbrev!

Vårt nyhetsbrev kommer ut cirka fyra gånger per år och riktar sig till tjänstemän, politiker och boende i berörda kommuner. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret där du skriver upp dig.

Tack för att du väljer att följa vårt nyhetsbrev!

Follow MAXIMA

Would you like to stay updated on the latest information about MAXIMA? Stay informed through our English newsletter!

Our newsletter is tailored to entrepreneurs and suppliers and is released approximately four times yearly. Sign up to subscribe using the forms below to access the most recent updates on MAXIMA and forthcoming procurement opportunities.

Thank you for subscribing to our newsletter!