Bild på MAXIMAs monter.
MAXIMA

Nyhetsbrev

Följ MAXIMA

Är du tjänsteperson, beslutsfattare eller boende i regionen och vill få information om MAXIMA – en av vår regions största infrastruktursatsningar i närtid? Följ vårt nyhetsbrev!

Vårt nyhetsbrev som riktar sig till dig som är tjänsteperson, beslutsfattare och boende i berörda kommuner ges ut på svenska cirka fyra gånger per år. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret där du anmäler dig.

Tack för att du väljer att följa vårt nyhetsbrev!

Följ MAXIMA

Är du entreprenör eller leverantör och vill få information om MAXIMA – en av vår regions största infrastruktursatsningar i närtid? Följ vårt nyhetsbrev!

Vårt nyhetsbrev som riktar sig till entreprenörer och leverantörer ges ut på engelska cirka fyra gånger per år. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret där du anmäler dig.

Tack för att du väljer att följa vårt nyhetsbrev!