Fotografi under vatten fotad upp mot havsytan
MAXIMA

Utloppsledningar

Nya utloppsledningar i Öresund

I samband med ut- och ombyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk kommer vi att anlägga två nya utloppsledningar i Öresund.

Omfattning
Antal: 2 ledningar
Längd: 4 000 meter
Innerdiameter: 1,8 meter

De nya utloppsledningarna läggs på botten från strandkanten vid den nya utloppspumpstationen och cirka 4 kilometer ut i Öresund. De första 2 kilometerna ut i havet planeras utloppsledningarna att läggas i en muddrad ränna på grund av hydrauliska krav och vattendjup. De sista 2 kilometerna kommer utloppsledningarna att läggas på havsbotten och planeras att säkras med stålpålar.

Det kommer även att ingå arbeten med nödavloppsledningar och erosionsskydd när de nya utloppsledningarna ska anläggas.

Detta händer just nu

  • Marknadsanalys pågår
  • Systemhandling ska färdigställas, inklusive undersökningar