Fem personer som gemensamt ror en kanot
MAXIMA

Programorganisation

Tillsammans - för trygghet och framfart

Vi som arbetar med avloppsreningssystemet är organiserat som en programorganisation inom VA SYD. Programformen skapar de förutsättningar som krävs för att en infrastruktursatsning i denna storlek ska kunna leverera rätt kvalitet i rätt tid.

Programorganisationen arbetar enligt en gemensam programplan. Detta innebär tydliga planer, strategier och rutiner, samlat i ett verksamhetssystem, som skapar ett gemensamt arbetssätt. Med stöd av verksamhetssystemet kan programorganisationen följa basplanen för tid, budget och kvalitet. Löpande uppföljningar, riskanalyser och handlingsplaner efter en bestämd struktur skapar trygghet och gör att kursen hålls.

Programledning

Programägare, programledare och mottagningsledare utgör programledningen. Programägaren rapporterar till förbundsdirektören och till kommunerna via både politiker och tjänstepersoner. Programledaren styr ett antal projekt och stödfunktioner. Mottagningsledaren bygger upp en organisation för att säkra kvaliteten i ett framtida överlämnande från programorganisationen till VA SYDs linjeorganisation. Programledaren och mottagningsledaren rapporterar till programägaren. 

Kravställare och mottagare

VA SYDs linjeorganisation ställer kraven på det nya avloppsreningssystemet. Programorganisationen ska därför lägga stor vikt vid samverkan och planering med linjeorganisationen. Rätt förutsättningar för detta skapas med en mottagningsorganisation, där medarbetare i befintlig verksamhet får stöd av nya resurser och specialkompetenser. Detta för att kunna sköta både dagens drift och medverka i planeringen av en ny anläggning. 

Läs mer om VA SYDs politiska organisation och styrning här.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med programorganisationen? Hör av dig till:

Bild på Martina Hellberg, kommunikationsansvarig för MAXIMA

Martina Hellberg, kommunikationsansvarig för MAXIMA

Kontakta Martina

Press och media

0738-530 360

Skicka e-post