Bild på en innergård

Nyhet - 2021-05-10

Dialog med fastighetsägare

Under ett par veckor tar vi kontakt med fastighetsägare utmed den tänkta sträckningen för Malmö avloppstunnel och Tunneln Lund ̶ Malmö. Vi samlar in information om fastigheterna för att senare "störa så lite som möjligt".

Just nu får många brev från VA SYD, där vi ber om uppgifter om fastigheten av ägaren. Det är information som kan hjälpa oss att göra önskvärda eller nödvändiga anpassningar i planeringen av avloppstunnlarna som tillsammans med ett nytt reningsverk utgör Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

I brevet uppmanar vi berörda att gå in på en tillfällig sida där vi skapat ett formulär med frågor om fastigheten. Här finns det även möjlighet att ta kontakt och ställa frågor om inventeringen. I början av juni ska inventeringen vara klar. 

Nästa gång vi på Hållbar avloppsrening tar kontakt blir inför samrådet, som vi bjuder in till i slutet av sommaren. Då kommer vi att dela med oss av mycket mer information och berörda får chans att ställa frågor och tycka till. Resultatet av samrådet ger oss ytterligare möjlighet att förbättra planeringen av avloppstunnlar och nytt reningsverk.

I början av 2022 kommer varje berörd kommun att ta beslut om hur de ska delta i en gemensam regional lösning, där vi tillsammans möter kraven på utbyggnad och modernisering av vår avloppsvattenrening.