Utsikt över Ribban/Malmö.

Nyhet - 2021-06-24

VA SYD inleder samråd om en regional avloppsvattenrening

Idag den 24 juni lämnar VA SYD in samrådsunderlaget till Länsstyrelsen för att få in syn-punkter på hur vi regionalt vill lösa behovet av utbyggnad och modernisering av vår avlopps-vattenrening. Det är starten på samrådet som följs upp den 25 augusti, då övriga berörda och allmänhet får tycka till.

Nu startar VA SYD samrådsprocessen för projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. För dig innebär det en möjlighet att lämna information, ställa frågor och ge synpunkter på projektet. För VA SYD är det en möjlighet att få mer kunskap om hur projektet påverkar omgivningen och hur vi kan ta hänsyn till detta i fortsatt planering.

Projektet handlar övergripande om en nödvändig utbyggnad och modernisering av vår avloppsvattenrening för att skydda våra hav och vattendrag från föroreningar och göra det möjligt för fler att bo och verka i MalmöLundregionen.

Ulf Nyberg är talesperson för projektet på VA SYD:
 

– Vi planerar och bygger i 10 år för 100 år. Det här samhällsprojektet kommer att ha stor betydelse för hur våra städer kan utvecklas, för hur vårt värdefulla vatten i regionen mår. För oss är det viktigt att detta projekt gynnar samhället och miljön så mycket som möjligt och stör så lite som möjligt. Därför är din röst jätteviktig under samrådet. Du kan ge oss mer kunskap om hur projektet påverkar omgivningen och hjälpa oss att se hur vi kan göra anpassningar i planeringen framåt.

Berörda och allmänhet kan lämna synpunkter under perioden 25 augusti – 3 november 2021. Till den 25 augusti återkommer vi med mer information om hur du kan ta del av samrådsunderlaget och hur du kan lämna synpunkter.

Läs mer om samrådet här.