En kvinna som lutar sig över ett räcke och blickar ut över centralstationen i Malmö och de stora byggnader växer fram runtomkring

Nyhet - 2021-07-02

Geotekniska undersökningar pågår

Under sommar och höst fortsätter VA SYD med olika undersökningar 
för att ta reda på mer om mark- och grundvattenförhållanden i planeringen av avloppstunnel i projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

Platser där du kan se VA SYDs underentreprenörer arbeta med detta är utmed 
hela den planerade sträckningen för avloppstunneln, i Malmö och utmed sträckningen mellan Lund och Malmö.

Aktuellt i projektet just nu

Parallellt med geotekniska förundersökningar pågår nu samråd inför att VA SYD ska lämna en ansökan om miljötillstånd för en regional avloppsvattenrening till Mark- och miljödomstolen nästa år. Beslutsprocessen, dialog om framtida avtal med berörda kommuner, pågår också.

Läs mer här: