Vatten

Nyhet - 2021-03-02

Framåt med ny webb

Nu lanserar vi en egen webbplats för VA SYDs stora samhällsprojekt Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

Vi bygger i 10 år för 100 år - det är ett sätt att beskriva vårt stora samhällspåverkande projekt, som vi förkortat kallar Hållbar avloppsrening.

Projektet tar tio år att få på plats från beslut till dess att vi kan ta det i drift. Nyttan för samhället är betydligt längre, projektet kommer i 100 år att ha en stor påverkan på hav och vattendrag samt möjligheten att välkomna fler invånare och verksamheter till våra kommuner.

Det här kommer såklart bara att väcka ett större och större intresse. För att göra det ännu enklare att hitta svar på dina frågor har vi skapat en webbplats för projektet. Idag är det premiär. Vi hoppas att det är enkelt att hitta just det du söker. Vi kommer löpande att göra förbättringar, publicera nyheter och utveckla webbplatsen med nya funktioner.