Källby avloppsreningsverk

Nyhet - 2021-11-10

Fler guidade turer på Källby 

Det var ett stort intresse för våra guidade turer den 2 oktober på Källby avloppsreningsverk. Därför har vi nu satt in fler turer.

Innan mörkret och kylan kommer på allvar har vi lyckats att planera in två guidade turer till på Källby avloppsreningsverk. En tur som både ger kunskap om hur ett reningsverk fungerar idag men också vad som krävs i framtiden, när städerna växer och våra hav och vattendrag utsätts för allt fler miljögifter.

Vi bjuder nu in till två guidade turer i november, den 9 :e och den 14:e. Därefter blir det vinteruppehåll. Till våren återkommer vi med hur vi tänker möta det växande intresset för vår avloppsvattenrening.