MAXIMA namn

NYHET - 2023-05-12

Avloppsreningssystemet har fått ett namn!

MAXIMA är det nya namnet på det planerade avloppsreningssystemet. Det nya systemet ska rena avloppsvatten från kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala och är en av regionens största infrastruktursatsningar i närtid. MAXIMA är ett kraftfullt och stolt namn, passande för en satsning av denna dignitet.

Namnet MAXIMA är inspirerat av ett av världens äldsta avloppssystem – Cloaca Maxima. Systemet byggdes i Rom för över tvåtusen år sedan och delar av det an-vänds fortfarande idag. Likt Cloaca Maxima vill vi tänka långsiktigt och möjliggöra tillväxt samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart samhälle. Rent vatten är lika viktigt idag som det var förr och det är VA SYD en del av. Vi bygger på historien, för en bättre framtid.

Varför döper VA SYD avloppsreningssystemet?

Med ett stolt och kraftfullt namn som är lätt att komma ihåg vill vi lyfta behovet av att investera i den dolda infrastrukturen. Vi måste agera när vår region expanderar. Att möta befolkningstillväxten i regionen, ökade lagkrav och skydda våra vattenmiljöer är en stor uppgift som kräver samarbete med både offentlig och privat sektor.

Om avloppsreningssystemet MAXIMA

MAXIMA omfattar i dagsläget ett nytt och robust Sjölunda avloppsreningsverk med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk, en avloppstunnel under Malmö och överföringsledningar och pumpstationer för att ansluta kommunerna Burlöv, Lomma och Svedala.

Vad händer med Hållbar avloppsrening?

VA SYD lanserade infrastruktursatsningen "Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne" 2017 när lokala utredningar blev en regional strategi. Nu fasar vi ut "Hållbar avloppsrening", som vi förkortade det, men namnet kommer leva kvar i bland annat rapporter, utredningar och samrådshandlingar.